Utveckla iPhone- och Android-appar med de kunskaper du redan har

PhoneGap låter dig utveckla plattformsoberoende mobilappar, redo att lanseras i App Store eller på Android market, med webbtekniker som du redan kan. Dessutom exponeras API:er för till exempel kamera, bildgalleri och ljuduppspelning. Allt detta kommer du åt genom att skriva vanlig HTML, CSS och JavaScript.

Det låter för bra för att vara sant, finns det någon hake? Det finns ett par grejer du ska vara medveten om när du väljer att använda PhoneGap eller liknande verktyg.

Fortfarande intresserad? Här kommer du igång:

Nu återstår bara den svåra biten: att göra en användbar app som du kan ta betalt för. ;)