Svenska månadsnamn på GitHub Pages

  Jag gillar datum med månadsnamnet utskrivet: 30 juni 2014. Men jag har fått brottas med Liquid-mallar för att få dem att lira med Jekyll och GitHub Pages.

  Denna Liquid-snutt gör nästan det jag vill men med resultatet “30 June 2014” i stället för “30 juni 2014”:

  1
  
  {{ page.date | date: "%-d %B %Y" }}
  

  Så jag har kavlat upp ärmarna och kommit fram till följande lösning:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  
  {% comment %} Skapa en array med svenska månadsnamn. {% endcomment %}
  {% assign month_names = "januari,februari,mars,april,maj,juni,juli,augusti,september,oktober,november,december" | split: "," %}
  
  {% comment %} Konvertera från månadsnummer till array-index. {% endcomment %}
  {% assign i = page.date | date: "%-m" | minus: 1 %}
  
  {% comment %} Skriv ut sidans datum på formen 30 juni 2014. {% endcomment %}
  {{ page.date | date: "%-d month %Y" | replace: 'month', month_names[i] }}
  

  Du hittar även en mindre pratig variant på GitHub.