Sven Dahlstrand

Dagens viktigaste uppgift

Jag har märkt att mina dagar blir bättre om det första jag gör är något som är viktigt för mig. Jag väljer ut en eller ett par saker på min att göra-lista som jag vill få klart idag – och gör dem. Innan jag gör något annat!

Det kan vara stort eller smått, roligt eller mindre roligt, arbetsrelaterat eller privat. Huvudsaken är att jag känner att jag utfört något när jag är klar.

Ibland misslyckas jag och fastnar på Twitter eller i inkorgen på morgonen. Men att läsa och svara på e-post eller kvitter är oftast inte nödvändigt, det är en osyssla. Att börja dagen med e-post kan förstöra produktiviteten en hel förmiddag. Startar jag i stället med något viktigt, och får det gjort, ger det en kick och sannolikheten är stor att jag fortsätter göra andra bra och viktiga saker.

Jag råder dig att testa detta i morgon: välj ut något som är viktigt för dig och gör den uppgiften det första du gör på morgonen. Leo Babauta, på zenhabits, kallar det för Most Important Task.

✍️ Reply by email This blog's owner has not provided a valid email address yet.

✴️ Conversation on Micro.blog