Här kommer en några kluriga rader JavaScript, kan du tala om vad som skrivs ut i konsollen när de körs?

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
helloDeclaration();
helloExpression();

function helloDeclaration() {
  console.log('Hello Declaration!');
}

var helloExpression = function () {
  console.log('Hello Expression!');
};

Du fuskade väl inte? Här kommer svaret:

1
2
Hello Declaration!
TypeError: undefined is not a function

Känns det inte helt självklart? Då tycker jag du ska läsa vidare!

Vad är hoisting?

I JavaScript finns något som kallas för hoisting som innebär att funktions- och variabeldeklarationer flyttas (hissas) till toppen av sitt scope innan koden körs. Okej, det var en krånglig mening. Kanske blir det lättare om vi kikar på hur JavaScript-parsern tolkar koden ovan:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
// Variabel- och funktions-deklarationer flyttar till toppen.
var helloExpression;

function helloDeclaration() {
  console.log('Hello Declaration!');
}

// Funktionsanropen och...
helloDeclaration();
helloExpression();

// ...variabeltilldelningen är kvar på samma plats som tidigare.
helloExpression = function () {
  console.log('Hello Expression!');
};

Parsern flyttar alltså deklarationerna till toppen, men lägg märke till att variabeltilldelningen blir kvar. Nu är det plötsligt klart varför det första funktionsanropet går bra medan det andra kastar ett undantagsfel: helloExpression(); körs innan variabeln är satt.

Om du vill lära dig mer kan jag rekommendera artikeln JavaScript Scoping and Hoisting av Ben Cherry.