@odd Tack för att du delar! Var det möjligt att förstå vår svenska? 😅