@g Hur bäddar du in bilderna i dina inlägg, med Markdown eller HTML? Ser det ut så här ![]() eller så här <img src="" alt="" />?