@samuel Att folk över lag inte är så bra på att använda text-till-bildmodeller. 😊